אודות חברה

HUNZ-1הוקמה בשנת 1997

HUNZ-2תפוקה שנתית של יותר מ-100,000 גיליונות

HUNZ-3השטח הכולל הוא יותר מ-40,000 מ"ר

HUNZ-4מחצבה משלו

HUNZ-5מכירות ביותר מ-20 מדינות

  • Apexquartstone-factory